ห้องกินรี

รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา
Classroom : 300 PAX
Theater : 600 PAX
U-Shape : 300 PAX
Buffet : 350 PAX
Cocktail : 350 PAX
Thai, Chinese Sat : 40 Table

หมายเหตุ ท่านสามารถจัดรูปแบบห้องประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดมาได้

อุปกรณ์มาตรฐานของโรงแรม

  • โพเดียมพร้อมดอกไม้
  • กระดาษ+ดินสอ
  • โต๊ะลงทะเบียนพร้อมดอกไม้
  • ป้ายข้อความเวที
  • เครื่องเสียงพร้อมไมค์
  • LCD Projector
  • กระดานฟลิปชาร์ท(ลูกค้านำปากกา+กระดาษ+คลิปหนีบมาเอง)
ขนาดห้อง16 x 32 เมตร