ห้องประชุมสัมมนา - จัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ห้องกินรี

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 16 x 32 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่

ดูรายละเอียด

ห้องเมขลา

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 8 x 13 เมตร เป็นห้องประชุมขนาดกลาง

ดูรายละเอียด

ห้องปัญจดารา 1

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 13 x 20 เมตร เป็นห้องประชุมขนาดกลาง

ดูรายละเอียด

ห้องปัญจดารา 2

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 8 x 9 เมตร เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก

ดูรายละเอียด

ห้องปัญจดารา 3

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 4 x 8 เมตร เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก

ดูรายละเอียด

ห้องปัญจดารา 5

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 5.5 x 8 เมตร เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก

ดูรายละเอียด

ห้องปัญจดารา 6

เป็นห้องประชุมที่มีขนาด 9 x 11 เมตร เป็นห้องประชุมขนาดเล็ก

ดูรายละเอียด